Samorząd terytorialny

Tematy na prace dyplomowe z samorządu terytorialnego:

 1. Koncepcja zapewniania bezpieczeństwa I porządku publicznego w Mieście Stołecznym Warszawa.
 2. Determinanty oraz czynniki ograniczające realizację koncepcji rozwoju regionalnego w Polsce.
 3. Aktywność społeczna współczesnego społeczeństwa w Polsce. 4. Środki pomocowe i ich zastosowanie w finansowaniu działalności samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Stalowa Wola.
 4. Rola samorządu terytorialnego i władz samorządowych w realizowaniu współczesnej koncepcji polityki rozwoju regionalnego.
 5. Public relations i inne instrumenty komunikacji społecznej we współczesnej gminie.
 6. Istota, koncepcja oraz przesłanki wdrażania koncepcji marketingu relacji we współczesnym przedsiębiorstwie.
 7. Analiza i ocena systemu planowania strategicznego w Gminie Dygowo.
 8. Gmina oraz jej zakres funkcjonalny w strukturach samorządu terytorialnego w Polsce.
 9. Powiat i jego znaczenie oraz rola w systemie pomocy społecznej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Żagańskiego.
 10. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.
 11. Koncepcja zarządzania turystyką na przykładzie Powiatu Nowy Targ.
 12. Kształtowanie wizerunku oraz jakości oferty turystycznej w Mieście i Gminie Jaroslawiec.
 13. Techniki i uwarunkowania skutecznych rozmów z klientami we współczesnym przedsiębiorstwie.
 14. Władze gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.
 15. Analiza regionalnej strategii innowacji na poziomie terytorialnym w województwie kujawsko – pomorskim.
 16. Analiza strategiczna funkcjonowania i rozwoju Miasta Bydgoszcz.
 17. Finansowanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy.
 18. Pomoc i opieka społeczna w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy.
 19. System planowania oraz realizowania strategii inwestycyjnej na przykładzie Gminy Świdnik.
 20. Koncepcja promocji w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Bydgoszczy oraz regionu bydgoskiego.
 21. Polityka regionalna Polski w kontekście członkostwa w strukturach Unii Europejskiej.
 22. Analiza i ocena przejawów współczesnej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.
 23. Promocja i reklama ośrodków sportowych na przykładzie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Gminie Żyrardów.
 24. Analiza systemu zarządzania finansami gminy na podstawie Gminy Pruszków.
 25. Organizacja oraz zasady funkcjonowania instytucji administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta w Krośniewicach.
 26. Klasyfikacja oraz zakres funkcjonalny organów administracji publicznej w Polsce.
 27. Analiza koncepcji zapewniania bezpieczeństwa koncepcji zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie miasta stołecznego Warszawa.

 

Dodaj komentarz