Transport

Poniżej prezentujemy przykładowe tematy na prace dyplomowe z zakresu transportu:

 1. Analiza możliwości zwiększenia udziału transportu rzecznego węgla z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego
 2. Centralna ewidencja pojazdów i kierowców jako przykład rejestru państwowego
 3. Ocena usług transportowo-spedycyjnych świadczonych przez firmę „Trans-System” sp. z o.o
 4. Organizacja i ubezpieczenie spedycji międzynarodowej na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej
 5. Przedsiębiorstwo transportu drogowego w Polsce na przykładzie firmy ,,Pekaes”
 6. Technologia i organizacja przewozów ładunków ponadgabarytowych na podstawie wybranego ładunku
 7. Transport samochodowy w międzynarodowej wymianie towarowej
 8. Transport Unii Europejskiej i Polski
 9. Wpływ konteneryzacji na rozwój zintegrowanych systemów transportowych
 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Studium na wybranym przykładzie
 11. Znaczenie transportu autokarowego w turystyce

Oczywiście, tematów mogą być tysiące – wszystko zależy od inwencji i wiedzy piszącego pracę. Na przykład taki…

Dobór pracowników ładunkowych

Prace ładunkowe będą przeprowadzane u dostawcy, który ze względów lokalizacyjnych i manewrowości na własnym placu posiada dwa fronty ładunkowe. Każdy z tych frontów będzie  obsługiwany przez dwóch robotników:

 • jeden z nich podaje paczki ze styropianem z magazynu (zewnętrznego lub wewnętrznego),
 • drugi pracownik przesuwa i odpowiednio układa w przestrzeni ładunkowej pojazdu.

Do realizacji niniejszego zadania potrzeba dwóch ekip ładunkowych, po dwóch pracowników, razem czterech mężczyzn. Pracownicy zatrudnieni przy procesach załadowczych, muszą wykonywać swoje obowiązki w sposób dokładny i skoordynowany, aby zapewnić płynność prac ładunkowych. Dobre skoordynowanie działań ładunkowych pozwala na szybki załadunek obiektów transportujących styropian, a co za tym idzie oszczędność czasu, który jest ważnym czynnikiem w całym procesie przewozowym.

Dobór pojazdów

O właściwym doborze rodzaju środka transportowego decyduje:

a) dobór środków odnośnie charakterystyki ich samych:

 • rachunek efektywności ekonomicznej przewozu,
 • wskaźnik wykorzystania przestrzeni ładunkowej obiektu,
 • czas realizacji procesu transportowego,
 • przepisy o ruchu drogowym,
 • czynniki techniczno eksploatacyjne.

b) dobór środków według charakterystyki ładunku:

 • rodzaj oraz postać ładunku (stan skupienia, kształty)
 • wymiary ładunku (poszczególnych jednostek ładunkowych jak i gabaryty całości ładunku),
 • oraz masa ładunku (przy czym chodzi tu o masę ogólną ładunku).

Do transportu 700m³ ładunku będą wykorzystane pojazdy nie przekraczające 16 ton dopuszczalnej masy całkowitej (DMC), są to:

 1. MAN LE 8 – 185 – samochód 7499kg + tandem 3500kg,
 2. STAR 742 – samochód 6400 kg + tandem 3550 kg
 3. MERCEDES 814 – samochód 7399 kg + tandem 4591 kg,
 4. VOLVO FL6 – samochód 8600 kg + tandem 7400 kg,
 5. MERCEDES 817 – samochód 7399 kg + tandem 4591kg,

Wybór trasy przewozu.

Dokonując wyboru trasy przewozu, należy przede wszystkim kierować się następującymi czynnikami:

 • stanem dróg,
 • długością planowanej trasy przewozu,
 • przepisami o ruchu drogowym.

W celu zaprojektowania jak najbardziej racjonalnego, opłacalnego procesu przewozowego, należy dokonać wyboru jak najkrótszej ścieżki (jeżeli kierowca ma więcej niż jeden punkt odbioru ładunku), należy dostarczyć ładunek biorąc jednocześnie pod uwagę stan nawierzchniowy dróg ,oraz przepisy o ruchu drogowym. Dokonując ostatecznego wyboru trasy należy przeanalizować i sprawdzić czy pojazdy nie przekraczają obowiązujących norm, tonażowych związanych z dopuszczalnym naciskiem na oś, norm gabarytowych oraz norm czasu pracy przewoźnika.

Trasa przewozu ładunku z Golubia – Dobrzynia „ARBET” do Poznania „Buddom” będzie przebiegać następująco:

 1. Golub – Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie – nr. drogi 554,
 2. Kowalewo Pomorskie – Toruń – nr. drogi 15,
 3. Toruń – Inowrocław – nr. drogi 15,
 4. Inowrocław – Strzelono – nr. drogi 15, 25,
 5. Strzelno – Gniezno – nr. drogi 15,
 6. Gniezno – Poznań – nr. drogi 5.

Odległość dzieląca punkty wysyłki i odbioru to 200 km. Przewóz będzie odbywał się drogami lokalnymi poczynając od Golubia – Dobrzynia, oraz drogami krajowymi.

Dodaj komentarz