Bezrobocie

Poniżej obronione prace dyplomowe z zakresu bezrobocia:

 1. Aktywna polityka rynku pracy
 2. Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich efektywność na przykładzie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
 3. Analiza bezrobocia grup celowych i kierunki jego zwalczania na rynku pracy w powiecie myszkowskim w latach 2009-2013
 4. Analiza czynników determinujacych poziom bezrobocia na obszarze Polski
 5. Analiza porównawcza struktury bezrobocia w powiecie łomżyńskim w latach 2007-2010
 6. Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku powiatu, w latach 2000-2006
 7. Analiza poziomu bezrobocia w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem poziomu bezrobocia wśród młodzieży)
 8. Analiza stanu i struktury bezrobocia w powiecie myśliborskim w latach 2008-2012 oraz sposoby jego ograniczania
 9. Analiza stanu i struktury bezrobocia w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2015 oraz metody jego ograniczania
 10. Analiza stanu i tendencji rozwojowych bezrobocia w latach 2008 – 2011 na przykładzie powiatu słupskiego
 11. Analiza struktury bezrobocia w województwie zachodniopomorskim po wejściu polski do unii europejskiej
 12. Bezrobocie a polityka gospodarcza w Polsce
 13. Bezrobocie i rynek pracy w gminie xyz w latach 2013-2017
 14. Bezrobocie jako problem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie
 15. Bezrobocie jako zjawisko społeczne i ekonomiczne na przykładzie województwa podkarpackiego
 16. Bezrobocie na terenie miasta i gminy Stąporków
 17. Bezrobocie w Polsce w latach 2010-2020
 18. Bezrobocie wśród młodzieży na lokalnym rynku pracy powiatu xyz w latach 2015-2019
 19. Bezrobocie, a edukacja dorosłych na przykładzie PUP w Częstochowie
 20. Internet i telepraca nowa szansa na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
 21. Metody ograniczania bezrobocia w powiecie bełchatowskim
 22. Migracje Polaków po wstąpieniu Polski do UE
 23. Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy-bezrobocie i formy aktywizacji zawodowej
 24. Ocena sytuacji bezrobocia na ziemi łomżyńskiej oraz próby jego likwidacji
 25. Polityka rynku pracy a kształtowanie elastyczności rynku pracy na przykładzie Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej
 26. Polityka rynku pracy a problem bezrobocia na przykładzie powiatu piskiego
 27. Problem bezrobocia w Polsce
 28. Problemy bezrobocia w subregionie na przykładzie powiatu Nowa Sól w latach 2014-2019
 29. Programy i formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie Wejherowo
 30. Rynek pracy
 31. Rynek pracy w oczach pracobiorcy
 32. Sytuacja prawna bezrobotnego w Polsce
 33. Szkolenia jako jeden ze sposobów aktywizacji osób bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie
 34. Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
 35. Życie codzienne i przystosowanie młodych ludzi bez pracy

Dodaj komentarz