Turystyka

 1. Agroturystyka jako forma biznesu
 2. Analiza funkcji rozwojowych miasta Inowrocławia (funkcja uzdrowiskowa i funkcja przemysłowa)
 3. Analiza i ocena dostępności transportowej Pragi
 4. Analiza i ocena stanu turystyki w Polsce oraz perspektywy dalszego rozwoju turystyki na przykładzie gmin Kołobrzeg i Międzyzdroje
 5. Atrakcyjność turystyczno inwestycyjna Sosnowca i formy jego promocji
 6. Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów
 7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w hotelach
 8. Charakterystyka nawigacyjna akwenów śródlądowych i morskich estuarium Odry w aspekcie rozwoju żeglarstwa turystyczno-rekreacyjnego
 9. Charakterystyka walorów turystycznych Słowacji ze szczególnym uwzględnieniem Bratysławy i Koszyc
 10. Działania marketingowe w gospodarstwach agroturystycznych
 11. Działania podnoszące atrakcyjność turystyczną Kanału Augustowskiego
 12. Formy i metody zabezpieczenia ekwiwalentności usług hotelarskich na przykładzie Hoteli w Inowrocławiu
 13. Hotelarstwo jako zorganizowana działalność
 14. Infrastruktura jako czynnik rozwoju regionu na przykładzie gminy Miejsce Piastowe
 15. Internet jako narzędzie promocji turystyki w polskiej części euroregionu Glacensis
 16. Lecznictwo uzdrowiskowe i prewencja wtórna choroby niedokrwiennej serca, na przykładzie uzdrowiska Rymanów Zdrój.
 17. Marketingowe czynniki kształtujące sprzedaż usług turystycznych w kanadyjskim biurze podróży Panorama w Ontario (ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek do Polski)
 18. Monografia turystyczna skansenu rzeki Pilicy
 19. Morze Czerwone, jako obszar turystyki nurkowej
 20. Możliwości wykorzystania walorów Ostromecka jako miejsca do racjonalnego spędzania czasu wolnego
 21. Obiekty zabytkowe w miastach jako podstawa tworzenia produktów turystycznych przykład Grudziądza
 22. Ocena atrakcji turystycznych Lazurowego Wybrzeża
 23. Organizacja wyjazdów urlopowych Polaków do Egiptu sezonowość wyjazdów
 24. Polityka turystyczna w powiecie ziemskim płockim
 25. Promocja obiektu turystycznego na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej na przykładzie Zajazdu XY.
 26. Promocja obiektu turystycznego na Jurze Krakowsko Częstochowskiej na przykładzie hotelu „XY”
 27. Regulacje prawne odnoszące się do turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian legislacyjnych dokonanych po 1989 r.
 28. Rola agroturystyki w aktywizacji obszarów wiejskich powiatu wolsztyńskiego i nowotomyskiego
 29. Rola Agroturystyki w powiecie Cieszyńskim
 30. Rozwój żeglarstwa na Solinie
 31. Ruch przyjazdowy z Niemiec do Polski
 32. Rymanów Zdrój jako uzdrowisko w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych
 33. Sanktuaria w Polsce jako produkt turystyczny na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia
 34. Strategia rozwoju turystyki na terenie powiatu bieszczadzkiego
 35. Turystyczne zagospodarowanie strefy Kanału Augustowskiego
 36. Turystyka i rekreacja w wybranych gminach Zagłębia i formy ich promocji
 37. Turystyka kwalifikowana na przykładzie uzdrowisk sudeckich
 38. Turystyka kwalifikowana w regionie Mrągowa- (stan i perspektywy rozwoju)
 39. Turysyka i rekreacja na przykladzie miasta Krakowa
 40. Uwarunkowania satysfakcji klienta z usług hotelowych w opinii uczestników forów internetowych
 41. Walory ziemi Opolskiej – opis i ocena
 42. Warunki rozwoju agroturystyki w gminie Krynica
 43. Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 na gospodarkę turystyczną Trójmiasta
 44. Wykorzystanie internetu w promocji usług agroturystycznych
 45. Zabytki archeologiczne Aten jako atrakcje turystyki międzynarodowej
 46. Zarządzanie biurem podróży z wykorzystaniem norm z rodziny ISO 9000
 47. Znaczenie naturalnych walorów turystycznych i inwestycji w rozwoju turystyki na przykładzie miasta Łeby
 48. Znaczenie transportu autokarowego w rozwoju turystyki
 49. Źródła finansowania przedsiębiorstwa turystycznego

Jeśli szukasz pomocy w napisaniu nowej pracy licencjackiej lub magisterskiej z turystyki, to polecamy stronę pisanie prac z turystyki. Ludzie godni zaufania.

Dodaj komentarz