Struktura organizacyjna

  1. Analiza struktury funkcjonalno-organizacyjnej spółki XXX jako spółki zależnej holdingu
  2. Diagnoza struktury organizacyjnej na przykładzie Zakładu Pomiarów i Automatyki Automatyka Sp. z o.o.
  3. Funkcjonowanie systemu organizacyjnego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Łodzi
  4. Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  5. Uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania zawodowego menedżera.
  6. Wpływ otoczenia na przedsiębiorstwo i jego rozwój.
  7. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  8. Zezwolenie na działalność gospodarczą na przykładzie przedstawicielstwa firm zagranicznych
  9. Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym
  10. Business Process Reengineering. Reorganizacja procesów w jednostce administracji publicznej

Dodaj komentarz