Zarządzanie – strategie, systemy, plany

Poniżej przykładowe tematy prac dyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, strategii, planów itd.

 1. Analiza funkcjonowania domów maklerskich w Polsce. Tabele opłat i prowizji
 2. Analiza konkurencji na rynku samochodów osobowych w Polsce
 3. Analiza metod i technik zarządzania na przykładzie zakładu energetycznego
 4. Analiza porównawcza kluczowych czynników sukcesu polskich i niemieckich przedsiębiorstw informatycznych
 5. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 6. Analiza strategiczna i finansowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A. w latach 2006 – 2008.
 7. Analiza wdrożenie i zarządzanie technicznymi środkami ochrony przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „Górnitech S.A.”
 8. Analiza wymagań normy ISO 9001:2000 na przykładzie przedsiębiorstwa branży ciepłowniczej w oparciu o model samooceny normy ISO 9004:2000
 9. Analiza zarządzania jakością według normy ISO 9000
 10. Audit jako główny element systemu zarządzania jakością na przykładzie firmy X
 11. Bariery we wdrażaniu systemu jakości w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX
 12. Bizbes plan i jego funkcje w przedsiębiorstwie
 13. Biznes plan na podstawie firmy „Fast”
 14. Biznes plan przedsięwzięcia inwestycyjnego – wypożyczalnia kaset Sokrates
 15. Biznes plan w zarządzaniu małą firmą
 16. Biznes plan wybranego ośrodka wczasowo-turystycznego
 17. Budowa analizy strategicznej na przykładzie firmy
 18. Customer relationship management in financial institutions on example of royal bank of canada – Zarządzanie relacjami z klientem w instytucjach finansowych na przykładzie Royal Bank of Canada
 19. Doskonalenia pracowników na przykładzie XYZ
 20. Doskonalenie strategii rozwoju gminy na przykładzie gminy Zgorzelec
 21. Elementy formułowania strategii konkurencji na przykładzie firmy handlowej
 22. Globalizacja i strategie globalne
 23. Handel międzynarodowy w dobie globalizacji
 24. Identyfikacja głównych błędów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na podstawie studiów wybranych przypadków
 25. Innowacyjność w zarządzaniu na przykładzie szkoły językowej
 26. Internacjonalizacja przedsiębiorstw na przykładzie firmy ROLPOL Sp. z o.o.
 27. Jakość jako cel strategiczny przedsiębiorstwa. Analiza i ocena istniejącego w ZSTiT KWB Bełchatów S. A. systemu zarządzania jakością względem wymagań normy ISO 9001:2000
 28. Jakość jako cel strategiczny w warunkach gospodarki rynkowej na przykładzie Zakładu Produkcyjno – Remontowego KWB Bełchatów S. A.
 29. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w sferze usług biblioteczno-informacyjnych
 30. Komunikacja marketingowa na przykładzie operatora……
 31. Koncepcja rozwoju małej firmy na przykładzie F.H.U. FALKO (Biznes Plan firmy)
 32. Metodyka tworzenia procedury „Procesy związane z klientem” w systemach zarządzania opartych na normach ISO 9000:2000 na przykładzie wybranych organizacji
 33. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w organizacji
 34. Nowoczesne metody zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie
 35. Ocena istniejącego w Fabryce Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. systemu zarządzania jakością względem wymagań normy ISO 9001:2000
 36. Ocena kapitału ludzkiego jako czynnika rozwoju województwa lubelskiego
 37. Ocena strategii firmy na przykładzie Spółki LPP S.A.
 38. Opracowanie planu zagospodarowania magazynu
 39. Plan zarządzania nieruchomością
 40. Planowanie strategii działania przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Ekopack sp. z o.o.
 41. Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją
 42. Prawno-proceduralne aspekty fuzji i przejęć oraz korzyści dla firmy przejmowanej na podstawie przejęcia Exbud S.A. przez firmę Skanska
 43. Problemy zarządzania zakładem recyklingowym
 44. Proces odnowy strategicznej na przykładzie spółki Optimus S.A.
 45. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU
 46. Projekt Biznes Planu Spółki z o.o. Intelnet
 47. Projekt zmian w procesie obsługi klienta na przykładzie PZU Życie S.A.
 48. Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych
 49. Projektowanie strategii rozwoju firmy ALDEX.
 50. Próba określenia kierunków rozwoju strategicznego małej firmy na przykładzie „Szlif Diament” s.c. w Pilawie Dolnej
 51. Rola biznes planu w nowoczesnym biznesie
 52. Rola planowania w przedsiębiorstwie na przykładzie Poczty Polskiej
 53. Specyfika umów sprzedaży auta
 54. Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.
 55. Strategia banku w zakresie obsługi kredytowej przedsiębiorstwa
 56. Strategia firmy w dobie współczesnej globalizacji w oparciu o technologie internetowe
 57. Strategia marketingowa rozwoju Gminy Trzebiatów
 58. Strategia marketingowa w warunkach rynku konkurencyjnego na przykładzie Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A.
 59. Strategia rozwoju biura turystycznego Columbus S.A.
 60. Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy Wieliczki
 61. Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa
 62. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w odniesieniu do firmy „Alfavita Softdrinks”
 63. Strategie marketingowe w kreowaniu wizerunku partii politycznych podczas kampanii wyborczej
 64. Strategie rozwoju firm branży piwowarskiej na przykładzie firmy Carlsberg Okocim S.A.
 65. Strategie zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Studium przypadku, analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie Allianz Polska
 66. Systemy zarządzania jakością w praktyce polskiej i unijnej
 67. Systemy zarządzania jakością wg normy ISO 9ooo:2ooo drogą do zadowolenia klienta
 68. Sytuacja ekonomiczna małych przedsiębiorstw
 69. Uwarunkowania wdrożenia innowacji na przykładzie produktu z branży motoryzacyjnej – Daewoo Matiz
 70. Wdrażanie systemu jakości według serii norm ISO 9000 zgodnie z tendencjami w Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 71. Wdrożenie norm międzynarodowych ISO serii 9000 w przedsiębiorstwie
 72. Wdrożenie systemu informatycznego do rejestrowania wpłat i wypłat w Poczcie polskiej
 73. Wprowadzanie normy ISO 9002 w firmie Transbud Nowa Huta S.A.
 74. Wstępne mapowanie wybranego makroprocesu (na przykładzie przedsiębiorstwa Logis S.A.)
 75. Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy xyz
 76. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zadań lokalnych na przykładzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
 77. Zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej na przykładzie gminy Legionowo i Nieporęt
 78. Zagadnienia zarządzania jakością – normy ISO
 79. Zarys strategii rozwoju fabryki porcelany „Krzysztof” S.A. w Wałbrzychu
 80. Zarządzanie elektronicznym przepływem obiektów graficznych w wydawnictwie
 81. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem przemysłowym
 82. Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie nieruchomości komercyjnej (biurowiec)
 83. Zarządzanie nieruchomością komercyjna będąca własnością Skarbu Państwa.
 84. Zarządzanie przez wyniki
 85. Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego
 86. Zarządzanie strategiczne w dobie globalizacji w oparciu o technologie internetowe na przykładzie przedsiębiorstwa „X”.
 87. Zarządzanie strategiczne w małej firmie
 88. Zastosowanie analizy strategicznej w wyborze strategii marketingowej przedsiębiorstwa
 89. Zmiany w modelu funkcjonowania firmy Instal Kraków, wobec integracji Polski z Unią Europejską
 90. Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2018-2020

Dodaj komentarz