Wyrównanie tekstu, dzielenie wyrazów w pracach dyplomowych

W pracach dyplomowych nie należy zapominać o wyrównaniu tekstu do prawej i lewej strony, to jest jego marginesów, czasem zwanym „justowaniem” – zarówno w głównej kolumnie, w tabelach, jak i w przypisach. Jeśli tego nie zrobisz, to cały tekst lub jego fragmenty (choćby te wstawiane metodą „kopiuj – wklej” z innych plików lub z Internetu) będą mieć boki czy marginesy przypominające postrzępioną chorągiewkę albo ułożą się na środku kartki jak tekst ogłoszenia.

W zależności od objętości pracy należy wyróżnić logiczne, proporcjonalne jednostki w postaci akapitów (fragmenty tekstu rozpoczynające się wcięciem w lewym górnym rogu). Rozpocznij nowy akapit trzema spacjami (spacjami) lub jednym kliknięciem tabulatora (klawisz Tab). Powinny mieć mniej więcej taką samą długość i każdy powinien odpowiadać jednej myśli. Jeśli chodzi o treść, akapit zaczynaj tak, aby najważniejsze frazy znajdowały się na końcu pierwszego zdania.

Przed znakami interpunkcyjnymi, takimi jak kropka, przecinek, średnik itp., Nie należy umieszczać spacji! Jeśli nie widzisz na ekranie odstępów (ich znakiem na ekranie jest kropka lub kwadrat w połowie wysokości dużej litery, niezależnie od czcionki i formatu czcionki) i nie masz pewności co do ich poprawnej liczby, to zmień sposób wyświetlania tekstu w ustawieniach edytora. monitor: umożliwia wyświetlanie spacji i, w razie potrzeby, również innych znaczników (podział na akapit, podział strony itp.).

Dzielenie wyrazów to duży problem dla początkujących lub niezbyt ciekawych użytkowników programów komputerowych do edycji tekstów. Nie oddzielaj ich samodzielnie na końcu linii – jak podczas pisania – wstawiając znak przesunięcia, ponieważ ten znak może znajdować się w innej pozycji niż na końcu linii po poprawieniu lub zmianie tekstu. Większość edytorów tekstu ma opcję automatycznego dzielenia wyrazów. Użyj tej opcji, aby uniknąć powyższego problemu. Jest to również ważne dla wyrównania tekstu. Jeśli nie ustawisz automatycznego dzielenia wyrazów, czasami między lewym i prawym marginesem jest dużo miejsca – wygląda to źle i utrudnia czytanie.

Programy do dzielenia wyrazów czasami nie radzą sobie z dziwnymi i rzadko używanymi frazami, co prowadzi do automatycznych błędów dzielenia wyrazów. Jeśli masz wątpliwości, czy program się udał, zwróć się o pomoc do specjalisty lub nie korzystaj z opcji automatycznego dzielenia wyrazów.

Niektórych zdań nie należy w ogóle rozdzielać. Na przykład, jeśli napiszesz „2009 r,” lub „100 $”, nie zostawiaj cyfr jako ostatnich w poprzednim wierszu ani nie przenoś ich skrótów do następnego wiersza. Nie należy pozostawiać spójnika „i” lub „a” na końcu wiersza. Aby uniknąć oddzielania takich wyrażeń lub przenieść koniunkcję do nowej linii, stosuje się tzw. Spację sztywną (zwaną również spacją twardą lub nierozdzielającą). Zwykle można to osiągnąć naciskając skrót klawiaturowy „Ctrl + Shift + Spacja” (zależy to od używanego edytora tekstu).
Taka spacja jest traktowana przez program jako znak stały łączący dwa znaki lub słowa.

Nie należy jednak używać sztywnych spacji, automatycznych formatów i stylów podczas wysyłania tekstu jako pliku (płyty CD, pamięci USB lub wiadomości e-mail) do drukowania. Możesz stracić dużo czasu na poprawianie manuskryptu, a twoje wysiłki i tak pójdą na marne, ponieważ kiedy tekst jest redagowany przez wydawcę i prasę, wszystkie te funkcje są zastępowane przez te używane przez profesjonalistów.


P.P. Grzybowski, K. Sawicki, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Dodaj komentarz