Sektor MSP

Tematy na prace dyplomowe z sektora MSP:

 1. Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej we współczesnych przedsiębiorstwach na przykładzie sektora MSP. 2. Inkubatory przedsiębiorstw szansą rozwoju sektora MSP w Polsce.
 2. Leasing i jego znaczenie w systemie finansowania działalności współczesnych przedsiębiorstw małej i średniej wielkości.
 3. Internet jako technologia wspomagająca funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie sektora MSP.
 4. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.
 5. Szanse i zagrożenia wynikające dla przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce w kontekście nowej rzeczywistości gospodarczej.
 6. Charakterystyka oraz znaczenie programów Unii Europejskiej w procesie finansowania polskiego sektora MSP.
 7. Analiza usług finansowych dla sektora MSP funkcjonującego w branży budowlanej w Polsce.
 8. Charakterystyka i uwarunkowania rozwojowe polskiego sektora MSP.
 9. Specyfika zastosowania systemu informacji marketingowej w sektorze MSP.
 10. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i jego wpływ na funkcjonowanie i rozwój polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 11. Leasing źródłem finansowania i szansą na rozwój przedsiębiorstwa Doroty Nowak.
 12. Perspektywy rozwojowe polskiego sektora MSP w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 13. Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw.
 14. Analiza źródeł finansowania działalności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa Kombinat S.A.
 15. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na funkcjonowanie i rozwój polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 16. Zastosowanie oraz znaczenie negocjacji w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie sektora MSP.
 17. Analiza i ocena zakresu oraz obszarów wykorzystania własnych i obcych źródeł finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP.
 18. Obszary i kierunki zastosowania Internetu w funkcjonowanie polskiego sektora MSP.
 19. Analiza uwarunkowań rozwojowych polskiego sektora MSP w ramach badań własnych.
 20. Analiza koncepcji wdrażania oraz korzyści płynących z wdrożenia Internetu w przedsiębiorstwie ODRA SP. Z O.O.
 21. Leasing oraz jego znaczenie w funkcjonowaniu i rozwoju polskiego sektora MSP.
 22. Analiza i ocena poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MSP.
 23. Specyfika zarządzania małym przedsiębiorstwem w Polsce na przykładzie branży motoryzacyjnej.
 24. Koncepcja zarządzania jakością we współczesnych przedsiębiorstwach na przykładzie sektora MSP.
 25. Szanse i zagrożenia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 26. Ograniczenia oraz bariery wzrostu polskiego sektora MSP.
 27. Fundusze strukturalne i ich rola w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
 28. Analiza i ocena wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na funkcjonowanie i rozwój sektora MSP.
 29. Wewnętrzne oraz zewnętrzne źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 

Dodaj komentarz