Inne, różne, ekonomiczne

 1. Analiza finansowa spółki kapitałowej na przykładzie Emax S.A. za lata 1998-2000
 2. Analiza poziomu ryzyka zawodowego elektromonterów
 3. Analiza rozwoju małych firm w kontekście funkcjonowania polskich przedsiębiorstw
 4. Cechy nieruchomości oraz ich wpływ na wartość
 5. Charakterystyka towaroznawcza kawy
 6. Chińska droga do gospodarki rynkowej
 7. Dekompozycja przedsiębiorstwa poprzez tworzenie spółek prawa handlowego na przykładzie XXXXX S.A.
 8. Działalność franczyzowa w ujęciu podatkowym i rachunkowym
 9. Działalność przedsiębiorstwa XXX na tle zarządzania innowacjami
 10. Efektywność nadzoru korporacyjnego w spółkach
 11. Efektywność świadczenia usług komunalnych w warunkach monopolu naturalnego
 12. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej
 13. Elektroniczny handel detaliczny w polsce na podstawie portalu internetowego allegro.pl
 14. Etyczne aspekty reklamy na wybranych przykładach
 15. Etyka w biznesie studium krytyczne
 16. Ewolucja handlu zagranicznego Polski w okresie 1989-2002
 17. Firma innowacyjna. Wpływ innowacyjności i kreatywności na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, na podstawie biura deweloperskiego „Emerald”
 18. Formy wspierania sektora MŚP przez organizacje pozarządowe (na przykładzie izb gospodarczych)
 19. Funkcje związków zawodowych w nowoczesnych systemach gospodarczych
 20. Funkcjonowanie spółek kapitałowych – Garbarnia Brzeg S.A.
 21. Globalizacja i jej wpływ na zachowania konsumenta
 22. Gospodarka odpadami komunalnymi jako element ochrony środowiska
 23. Handel elektroniczny w Polsce oraz rola mikroprzedsiębiorstw stan i perspektywy rozwoju w literaturze i w świetle badań własnych
 24. Handel zagraniczny w okresie transformacji polskiej gospodarki
 25. Instytucja firmy w prawie spółek
 26. Instytucja katastru stan prawny, przygotowania techniczne, perspektywy
 27. Kierunki rozwoju oraz zmiany sytuacji majątkowej i ekonomiczno-finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 28. Kobieta na polskim i unijnym rynku pracy
 29. Konkurencja w branży nagłośnieniowej na polskim rynku na przykładzie firmy LDM Electronic Sp. z o.o.
 30. Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich firm farmaceutycznych
 31. Kształtowanie się administracji państwa polskiego w latach 1999-2004.
 32. Model ekonometryczny wybranych wielkości ekonomicznych charakteryzujących działalność Z.T.S.”Erg” S.A. w Bieruniu
 33. Napływ inwestorów zagranicznych do regionu świętokrzyskiego
 34. Ocena działalności inwestycyjnej w gminie Żabno w latach 1993-1999
 35. Ocena wdrażania programu HOPP (Human Oriented Program for Productivity Improvement) realizowanego w XXX S.A.
 36. Ograniczenia i zagrożenia swobody działalności gospodarczej
 37. Opodatkowanie wspólników spółek osobowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 38. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim
 39. Polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; Polska a Unia Europejska
 40. Pomoc bilateralna dla Polski na przykładzie działalności Fundacji Francja-Polska
 41. POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC REKLAMY TELEWIZYJNEJ
 42. Praktyczne aspekty działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli NIK
 43. Prawne formy zawierania umów
 44. Proceder prania pieniędzy i jego rozwój w okresie transformacji w Polsce
 45. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU Markus w Łebie
 46. Przetarg jako sposób zawarcia umowy
 47. Przyszłość polskiego hutnictwa w świetle zmian na światowym rynku stali i integracji Polski z Unią Europejską
 48. Realizacja zadań agencji płatniczej unii europejskiej na przykładzie biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w xy
 49. Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A. w Kielcach
 50. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej na przykładzie branży górniczej
 51. Restrukturyzacja sektora energetycznego na przykładzie Elektrowni Jaworzno III S.A.
 52. RODZAJE CEŁ I ICH KALKULOWANIE
 53. Rola dewelopera na rynku inwestycyjnym na przykładzie Globe Trade Centre S.A.
 54. Rola i zadania Samorządu Terytorialnego na podstawie Gminy Nadarzyn
 55. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na tle przemian w służbie zdrowia
 56. Rozwój polskiego przemysłu jachtowego w Polsce w latach 90’tych
 57. Rozwój przedsiębiorczości w regionie tarnowskim w latach 1990-2000
 58. Rozwój rynku usług edukacyjnych na przykładzie powiatu giżyckiego
 59. Rozwój samorządu miejsko-gminnego w Janowie Lubelskim w latach 1990-2001
 60. Ryzyko w handlu zagranicznym na podstawie firmy Zamkon
 61. Społeczeństwo informacyjne w Polsce i w Unii Europejskiej. Szanse dla przedsiębiorczości
 62. Spółka jako forma organizacyjno-prawna podmiotu gospodarczego
 63. System Informatyczny Zarządzania Środkami Trwałymi- Analiza Problemu (na przykładzie ZEG S.A.)
 64. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej PGE według polskiego prawa bilansowego i MSR
 65. Szara strefa w gospodarce polskiej
 66. Telepraca, sposób postrzegania i szanse rozwojowe w opinii internautów
 67. Uczestnictwo Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Handlu – CEFTA
 68. Wpływ reklamy na adresata, oparty na badaniach klientów hipermarketu real
 69. Wpływ i znaczenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów na rozwój i wzrost gospodarczy miasta Bełchatów
 70. Wpływ korporacji transnarodowych na procesy globalizacyjne
 71. Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej na rozwój Mielca
 72. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w przemyśle telekomunikacyjnym w Polsce na funkcjonowanie sektora produkcji central telefonicznych dla stacjonarnych sieci publicznych
 73. Wspieranie małej przedsiębiorczości w skali lokalnej na przykładzie miasta Żory
 74. Współpraca ekonomiczna państw regionu Morza Bałtyckiego po roku 1990
 75. Wymiana handlowa miedzy Polską a Unią Europejską w latach 1995-1999
 76. Wynik działalności w ujęciu podatkowo-bilansowym
 77. Zadania powiatu ze szczególnym uwzględnieniem z zakresu komunikacji
 78. Zarządzanie nieruchomościami
 79. Zjawisko upadłości przedsiębiorstw
 80. Zmiany w funkcjonowaniu rynku mleka i produktów mleczarskich
 81. Zmiany w polskim handlu zagranicznym w latach 90 XX wieku
 82. Znaczenie form sprzedaży i organizacji na rynku mięsa w Polsce

Dodaj komentarz