Ubezpieczenia

Prace dyplomowe z ubezpieczeń – kiedyś bardzo popularne – dzisiaj zalegają serwisy z pracami dyplomowymi nie budząc większego zainteresowania. Poniżej kilkadziesiąt przykładowych tematów takich prac.

 1. Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego
 2. Analiza porównawcza wybranych produktów Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Commercial Union Polska TunŻ i ING Nationale Nederlanden TUnŻ
 3. Analiza porównawcza wybranych produktów indywidualnych ubezpieczenia życiowego
 4. Analiza reformy systemu emerytalnego w Polsce, na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego PBK „Orzeł”
 5. Analiza rynku ubezpieczeń na życie w latach dwudziestych XXI wieku
 6. Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce
 7. Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce na przykładzie STU Ergo Hestii
 8. Bancassurance – nowe zjawisko na rynku polskim
 9. Bezpieczne zarządzanie firmą w sferze ubezpieczeń na życie
 10. Charakterystyka ubezpieczeń osobowych na przykładzie oferty produktowej PZU Życie S.A.
 11. Czynniki wpływające na zagrożenie ogniowe w budynkach użyteczności publicznej
 12. Działalność inwestycyjna w zakładach ubezpieczeń
 13. Działalność typu bancassurance jako rezultat łączenia sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 14. Działalność ubezpieczeniowa na przykładzie TUiR Warta S.A.
 15. Działanie marketingowe na rynku ubezpieczeń w Polsce
 16. Funkcjonowanie ubezpieczeń osobowych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń na życie
 17. Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych
 18. Instrumenty komunikacji z klientem za szczególnym uwzględnieniem Internetu w działalności marketingowej firm ubezpieczeniowych
 19. Kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie
 20. Kierunki lokat Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce w latach 1999 – 2002
 21. Niezdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy i choroby zawodowej jako czynnik wpływający na wydajność pracy
 22. Obowiązek ubezpieczeniowy w Polsce
 23. Ocena sytuacji finansowej funduszu ubezpieczeń społecznych w Polsce
 24. Organizacja i funkcjonowanie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na przykładzie województwa lubelskiego
 25. Organizacja i funkcjonowanie systemu dystrybucji i ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem roli agencji ubezpieczeniowej
 26. Organizacja i ubezpieczenie spedycji międzynarodowej na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej
 27. Pojęcie rezerw w rachunkowości towarzystwa ubezpieczeniowego
 28. Polityka marketingowa a sprzedaż ubezpieczeń na życie na przykładzie wybranego towarzystwa
 29. Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych on-line nowym kanałem dystrybucyjnym Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 30. Porównanie ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na przykładzie wybranych zakładów ubezpieczeń.
 31. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 32. Pośrednictwo w zakresie działalności ubezpieczeniowej
 33. Problemy powstałe podczas wdrażania reformy emerytalno rentowej na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat ….
 34. Procedury likwidacyjne na przykładzie likwidacji szkód w ubezpieczeniach mieszkań w rozwiązaniach przyjętych przez TUiR Warta S.A
 35. Produkt jako instrument marketingu w ubezpieczeniach na przykładzie działalności PZU S.A.
 36. Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego „DOM”
 37. Reforma systemu emerytalnego w Polsce
 38. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych
 39. Rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na tle powszechnych systemów opieki zdrowotnej w Polsce i w Unii Europejskiej
 40. Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce
 41. Sponsoring w działalności promocyjnej firm ubezpieczeniowych
 42. System finansowania świadczeń emerytalnych w Polsce po roku 1998
 43. System ubezpieczeń społecznych w Polsce i w Niemczech- organizacja i zadania
 44. Ubezpieczenia grupowe na życie z funduszem inwestycyjnym na polskim rynku ubezpieczeń na przykładzie oferty dla firmy Anwil S.A.
 45. Ubezpieczenia kosmiczne-ich specyfika i rola w komercyjnej działalności w Kosmosie
 46. Ubezpieczenia mieszkań na przykładzie TUiR Warty
 47. Ubezpieczenia na życie
 48. Ubezpieczenia na życie jako produkt marketingowy na przykładzie PZU Życie S.A. i Commercial Union
 49. Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym jako jedna z form realizacji Pracowniczych Programów Emerytalnych
 50. Ubezpieczenia społeczne w Polsce na drodze do Unii Europejskiej
 51. Umowa ubezpieczeniowa
 52. Usługa ubezpieczeniowa na życie na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego XXX Polska S.A. (lider branży ubezpieczeniowej)
 53. Wpływ reformy ubezpieczeń społecznych na system emerytalny i funkcjonowanie ZUS na przykładzie ZUS w Legnicy
 54. Wpływ właściwości produktu ubezpieczeniowego na wybór strategii marketingowej

Dodaj komentarz