Wybór tematu pracy dyplomowej

W ciągu każdego roku akademickiego na polskich uczelniach są bronione dziesiątki tysięcy prac dyplomowych na najróżniejszych kierunkach: na zarządzaniu, administracji, finansach i rachunkowości i wielu wielu innych. Zazwyczaj wśród obronionych prac dyplomowych jest więcej prac licencjackich niż prac magisterskich. Na końcu tego wpisu znajdziesz kilkanaście tytułów, które ilustrują, jak różne tematy są bronione przez absolwentów uczelni wyższych.

Studenci wybierają tematy z ćwiczeń. Rzadko podejmuje się tematy wiedzy naukowej zwane teorią. W praktyce poruszane tematy inspirowane są osobistymi doświadczeniami z własnej pracy zawodowej, pracy krótkoterminowej, pracy krewnych, zarówno w firmach rodzinnych, jak i innych formach zatrudnienia. W praktyce tematy są bardzo zróżnicowane. Wiele z nich dotyczy przedsiębiorczości i wielu czynników, które wpływają na warunki ekonomiczne i wyniki gospodarcze. Koncentrują się na problemach mikroekonomicznych i teorii zarządzania. Niewiele jest kwestii makroekonomicznych, takich jak wpływ państwa na gospodarkę, rynek, inwestycje i konsumpcję.

Kiedy studenci rozpoczynający recenzję pracy magisterskiej bronili prac starszych rówieśników, z łatwością dostrzegają, że mają one charakter naukowy. Badania te zawierają logicznie usystematyzowaną wiedzę na ten temat. Student jest przekonany, że stan naukowego charakteru pracy jest osiągalny i realistyczny.

Wśród ukończonych prac dyplomowych nie znajdujemy dwóch identycznych tytułów. Gdy tytuł rozprawy obejmuje te same tematy, co zatrudnienie i bezrobocie, konsumpcja i płace, kapitał i inwestycje, upadłość i rozwój, przedsiębiorczość i innowacje, koszty, ceny i wydajność, opłacalność wysokich umiejętności, popyt, podaż i reklama itp. Innymi słowy w tytule pracy wskazują, że autor opisuje fakty z życia gospodarczego na interesujący go temat, miejsce i czas. Analiza tytułów badań dowodzi, że temat analizy merytorycznej każdego autora jest inny. Każda teza jest też inna i niepowtarzalna.

Czy różni się temat pracy dyplomowej od jej tytułu? Dlatego konieczne jest wyjaśnienie różnic między tymi dwoma słowami. Tematem jest precyzyjne zdefiniowanie problemu, który chcesz poznać. W kolejnych tytułach słowo temat ilustrują takie słowa jak: rekrutacja pracowników, satysfakcja z pracy, efektywność sprzedaży, rynek turystyczny, rynek nieruchomości itp. Temat wybierany jest na początku pracy magisterskiej. Po zakończeniu temat staje się częścią tytułu.

Tytuł tematu jest redagowany już po napisaniu pracy dyplomowej. Wybierając temat, nie wiesz dokładnie, jakich informacji potrzebujesz, aby się nim zająć. Musisz poszukać tych informacji. Między innymi na tym polega twórczy charakter pracy. Po zakończeniu badania można tylko napisać, jakim tematem interesował się autor, jakie informacje otrzymał, jaki okres analizował. Tytuł, zredagowany po zakończeniu pracy, ilustruje tematykę i metodę pracy. W większości przypadków tytuł określa, gdzie i kiedy temat jest analizowany. To miejsce i czas są jasno określone, o czym świadczy poniższa lista tytułów. Widzimy, że autor pierwszego artykułu przeanalizował temat „Rekrutacja pracowników” w „przedsiębiorstwie XXX” (uzupełnienie tematu). Inny autor podjął temat „satysfakcji z pracy” w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego w Legionowie.

Lista dwunastu tytułów z listy ukończonych prac dyplomowych w ostatnim roku akademickim:

 1. Zatrudnienie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XXX w Olsztynie w 2019 roku;
 2. Badanie efektywności sprzedaży samochodów w serwisach internetowych na przykładzie dealera Skoda Auto Polska;
 3. Analiza źródeł satysfakcji z pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Legionowie;
 4. Analiza ruchu turystycznego między Polską a Egiptem w latach 2015-2019;
 5. Badania rynku nieruchomości w Katowicach w 2018 roku;
 6. Model zarządzania małą firmą;
 7. Badanie jakości obsługi klienta w Urzędzie Gminy Serock;
 8. Charakterystyka działalności samorządu gminy Raszyn w latach 2017-2019;
 9. Wartość ekonomiczna pracy w trzyosobowym gospodarstwie domowym;
 10. Zarządzanie logistyczne procesami i ludźmi w Leroy Merlin;
 11. Analiza systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie XXX;
 12. Analiza i ocena wykorzystania środków unijnych w rozwoju gminy Pudliszki.

Dodaj komentarz