Zarządzanie informacją i technologie informatyczne

 1. Analiza procesów wdrożeniowych systemu informatycznego zarządzania w przedsiębiorstwie logistycznym
 2. Bankowość elektroniczna – szanse, zagrożenia, perspektywy
 3. Bankowość internetowa jako nowa forma dystrybucji produktów i usług bankowych
 4. Bezpieczeństwo sieci komputerowej w przedsiębiorstwie
 5. Budynek inteligentny jako forma integracji specjalnych telekomunikacyjnych systemów sterowania i bezpieczeństwa
 6. Dokumentacja w systemie zapewnienia jakości w zakresie marketingu w Instytucie Obróbki Plastycznej
 7. Handel elektroniczny
 8. Informacja w procesie podejmowania decyzji
 9. Internet i telepraca nowa szansa na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
 10. Internet jako nowa forma promocji i reklamy firmy
 11. Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i Księgowość firmy Matrix.pl
 12. Marketing w sektorze bankowym
 13. Metodyka tworzenia witryn internetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
 14. Możliwość wykorzystania Electronic Commerce (Handel Elektroniczny) w małych przedsiębiorstwach handlowych
 15. Nowe kanały dystrybucji usług finansowych na przykładzie e-banking i e-brokerage
 16. Nowoczesne systemy informatyczne zarządzania w przedsiębiorstwach
 17. Obszary i kierunki zastosowania elektronicznej komunikacji we współczesnej logistyce. Wdrażanie EDI
 18. Organizacja i prowadzenie aukcji internetowych
 19. Procesy informatyczne wspomagające proces zarządzania
 20. Rola i znaczenie ASP w handlu elektronicznym
 21. Rola i znaczenie Internetu w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy Novartis
 22. Rola i znaczenie organizacji wirtualnej w erze informacji i wiedzy
 23. Rola Internetu w procesie globalizacji
 24. Sposób wspomagania planowania i realizacji prac obsługowo-naprawczych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 25. Strategia firmy w dobie współczesnej globalizacji w oparciu o technologie internetowe
 26. System informatyczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie na przykładzie systemu informatycznego Lasów Państwowych
 27. System informowania kierownictwa jako narzędzie zarządzania na przykładzie XYZ
 28. Systemy CRM narzędzie usprawniające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 29. Systemy informatyczne jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 30. Systemy Informatyczne MRP II
 31. Uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
 32. Wdrażanie Systemu HACCP na przykładzie DPS
 33. Wpływ rozwoju systemów informatycznych klasy ERP na funkcjonowanie rachunkowości informatycznej w Polsce na przykładzie firmy Inter Cars S.A.
 34. Wykorzystanie Internetu w biznesie na przykładzie firmy doradztwa personalnego
 35. Wykorzystanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
 36. Wykorzystanie Internetu w strategii sprzedaży firmy Optimus
 37. Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu logistycznym
 38. Wykorzystanie technologii mobilnych w działalności gospodarczej
 39. Wymogi informacyjne podmiotu prywatyzowanego w ramach programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (na podstawie Zakładów Górniczych Trzebionka S.A.)
 40. Zagrożenia związane z prowadzeniem biznesu w oparciu o systemy informatyczne
 41. Zakres oraz możliwości wykorzystania Internetu do celów marketingowych
 42. Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie

Dodaj komentarz