Finanse i controlling

Prace dyplomowe z zakresu finansów i controllingu:

 1. Absorpcja środków unijnych przez polskie gminy (na przykładzie gmin powiatu Chrzanowskiego)
 2. Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym
 3. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym
 4. Analiza budżetu gminy
 5. Analiza działalności przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X
 6. Analiza efektywności zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa (na podstawie przedsiębiorstwa X w latach 1999-2001)
 7. Analiza ekonomicznej efektywności fuzji na przykładzie Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
 8. Analiza Ekonomiczno-Finansowa dla potrzeb oceny wiarygodności kredytowej podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa Druk-Intro S.A.
 9. Analiza finansowa a potrzeby oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 10. Analiza finansowa firmy Polcard w latach 2000-2004
 11. Analiza finansowa jako instrument oceny sprawności działania podmiotu gospodarczego na przykładzie Cementowni Warty S.A w Trębaczewie.
 12. Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa farmaceutycznego Jelfa S.A.
 13. Analiza finansowa P.P.H. i jej strategiczne implikacje
 14. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 15. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (na przykładzie hurtowni budowlanej X w latach 2002-2004)
 16. Analiza finansowa przedsiębiorstwa Makrum S. A
 17. Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie spółki akcyjnej „Mitex” S.A.
 18. Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie ANIMEX S.A. w latach 1996 – 2000
 19. Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni Jawor S.A.
 20. Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa na przykładzie Farm Food S.A.
 21. Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie XXX
 22. Analiza finansowa przedsiębiorstwa XXX
 23. Analiza finansowa w ocenie grupy kapitałowej
 24. Analiza finansowa w ujęciu zarządzania wartością przedsiębiorstwa produkcyjnego
 25. Analiza i ocena wybranego przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 26. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa „Wyborowa” S.A.
 27. Analiza obciążeń podatkowych małego przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ
 28. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa XYZ
 29. Analiza polskiego rynku leasingowego
 30. Analiza porównawcza rentowności wybranych spółek giełdowych
 31. Analiza porównawcza systemu podatkowego na przykładzie Polski oraz krajów Unii Europejskiej
 32. Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych na podstawie Ubojni Drobiu Sp. z o. o.
 33. Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie elektrowni
 34. Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej
 35. Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie na podstawie danych finansowych
 36. Analiza sprawozdań finansowych rozpatrywanego przedsiębiorstwa w ujęciu polskiego prawa bilansowego oraz MSR (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)
 37. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 38. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 39. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych na podstawie firmy BM Polska Sp. z o.o.
 40. Analiza źródeł finansowych jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Grajewo
 41. Badanie dynamiki kondycji ekonomicznej na przykładzie firmy Wólczanka S.A. (w latach 1997-2005)
 42. Badanie zdolności kredytowej gospodarstwa rolnego na przykładzie Banku Spółdzielczego
 43. Budżet gminy Żelazków w latach 1995-1998
 44. Budżet państwa
 45. Budżetowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa
 46. Controlling w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie Gamma S.A.
 47. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 48. Controlling. Metoda usprawniająca zarządzanie
 49. Decentralizacja finansów publicznych w Polsce
 50. Deficyt budżetowy, deficyt obrotów bieżących jako bariery wzrostu gospodarczego
 51. Deficyt w wymianie handlowej między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową. Przyczyny, konsekwencje i sposoby jego rozwiązania
 52. Dochody i wydatki gminy Opatówek w latach 2003 – 2005
 53. Efektywność leasingu jako formy finansowania inwestycji
 54. Elementy wspomagania analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa
 55. Emisja akcji czy kredyt – analiza możliwości pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa
 56. Euro – międzynarodowa waluta w Europie
 57. Ewidencja księgowa podatków lokalnych
 58. Ewolucja podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza
 59. Ewolucja systemu podatkowego w Polsce na przełomie wieku
 60. Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym
 61. Faktoring jako metoda i źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 62. Finansowanie inwestycji gminnych na przykładzie gminy Krynica
 63. Finansowanie inwestycji komunalnych na przykładzie miasta Sosnowiec w latach 2000-2002
 64. Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie ośrodka pomocy społecznej
 65. Finansowanie zadań samorządu terytorialnego-Analiza budżetu gminy Dolice
 66. Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie Supermarketu Piotr i Paweł
 67. Fundusze inwestycyjne w Polsce i w Unii Europejskiej
 68. Fundusze strukturalne i ich rola w finansowaniu przedsiębiorstw
 69. Funkcjonowanie grup kapitałowych na podstawie Sokołów S.A.
 70. Gospodarka finansowa funduszów celowych
 71. Gospodarka materiałowa w prawie bilansowym i w prawie podatkowym na podstawie firmy „Optex” S.A.
 72. Handel zagraniczny pomiędzy Polska a Unia Europejską
 73. Inflacja w Polsce i jej zapobieganie
 74. Interwencje kryzysowe na przykładzie spółki Stomil Olsztyn
 75. Istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa
 76. Kalkulacja kosztów a kształtowanie się cen w gospodarce rynkowej na przykładzie Wytwórni Salami Oglomeat – Sokołów
 77. Kierunki lokat Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce w latach 1999 – 2002
 78. Komisja Nadzoru Finansowego
 79. Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i Księgowość firmy Matrix.pl
 80. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa i czynniki ją określające
 81. Konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty Euro dla krajów Unii Gospodarczo Walutowej i Polski, w kontekście jej członkostwa w Unii Gospodarczo Walutowej
 82. Kontrola podatkowa jako element polityki fiskalnej
 83. Kontrolno – nadzorcze funkcje regionalnych izb obrachunkowych na przykładzie gospodarki finansowej gminy Korzenna
 84. Leasing jako alternatywna forma działalności
 85. Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 86. Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw
 87. Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstw
 88. Leasing w aspekcie finansowym, podatkowym i księgowym.
 89. Marketingowa i ekonomiczna ocena produktów polskich funduszy inwestycyjnych.
 90. Metodyka oceny kondycji ekonomiczno – finansowej firmy Hoga.pl S.A.
 91. Obciążenia podatkowe Spółki Akcyjnej „X” na rzecz funduszy publicznych w latach 2000 – 2002
 92. Obciążenia podatkowe spółki z o.o.
 93. Obciążenia podatkowe transakcji handlu zagranicznego
 94. Obciążenia publiczne małych i średnich firm (na przykładzie firmy handlowej x)
 95. Obligacje jako obce źródło długoterminowego finansowania przedsiębiorstwa
 96. Obniżenie kapitału zakładowego w sp. z o.o.
 97. Obrót wierzytelnościami w kontekście płynności finansowej oraz wpływu wykorzystania wybranego instrumentu na sytuację finansową firmy
 98. Ocena działalności Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na przykładzie Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu
 99. Ocena efektów ekonomiczno finansowych wdrożenia programów restrukturyzacji spółki „XZX” z o.o. oraz perspektywy jej działalności
 100. Ocena funkcjonowania jednostek prowadzących działalność gospodarczą na podstawie sprawozdań finansowych spółki Cadnet-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
 101. Ocena kondycji finansowej banku na przykładzie Banku Spółdzielczego w XXX
 102. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Carlsberg Okocim S.A.
 103. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Instalexport S.A.
 104. Ocena kondycji finansowej spółki w latach 2002-2006
 105. Ocena płynności finansowej banku komercyjnego
 106. Ocena płynności finansowej spółki X s.a. w latach 2003-2005
 107. Ocena ryzyka działalności gospodarczej
 108. Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 109. Opodatkowanie spółek kapitałowych na przykładzie firmy X
 110. Opodatkowanie spółki cywilnej
 111. Opodatkowanie wydatków na reklamę i reprezentację w podatku dochodowym od osób fizycznych
 112. Optymalizacja wskaźników ekonomicznych rozwoju firmy XYZ
 113. Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zmian w rachunkowości od 2002
 114. Plan finansowy placówki oświatowej w latach 1999-2001 na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu
 115. Plan kont jednostek gospodarczych Na przykładzie schroniska Turystycznego przy zespole szkół Im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
 116. Podatek dochodowy od osób fizycznych i jego funkcjonowanie analiza makroekonomiczna
 117. Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatków lokalnych na przykładzie gminy Łagów
 118. Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej
 119. Podatki majątkowe
 120. Podatki Samorządowe na przykładzie budżetu Gminy XY
 121. Podatki samorządowe na przykładzie Gminy Myślenice
 122. Podstawowe problemy zmian w ustawie o podatku VAT w 2002 roku
 123. Pojęcie rezerw w rachunkowości
 124. Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym
 125. Problematyka środków trwałych na przykładzie jednostki budżetowej
 126. Problemy decyzyjne wynikające z analizy finansowej
 127. Proces wdrożenia systemu teta controlling w firmie xyz S.A.
 128. Prognozowane wskaźników ekonomicznych rozwoju firmy xyz
 129. Przebieg harmonizacji podatku vat w polsce po przystąpieniu do unii europejskiej
 130. Rachunek dochodów i wydatków gminy Chrzanów w latach 2000 -2001
 131. Rachunek kalkulacyjny w systemach rachunku kosztów
 132. Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 133. Rachunek zysków i strat w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa North Coast S.A.
 134. Roczne sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie na przykładzie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim
 135. Rola audytora w badaniu wiarygodności sprawozdania finansowego na przykładzie Delphi Chassis Systems Krosno S.A.
 136. Rola podatków pośrednich w kształtowaniu dochodów budżetowych państwa w latach 2000-2005.
 137. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
 138. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 139. Rynek kapitałowy w Polsce
 140. Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
 141. Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Stoen S.A.
 142. Sprawozdawczość budżetowa na przykładzie jednostki budżetowej
 143. Sprawozdawczość finansowa spółek według MSSF, jako podstawa oceny przedsiębiorstwa (na przykładzie XXX S.A.) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 144. Status finansowo-prawny i zasady finansowania szpitali na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku
 145. System podatkowy a budżet państwa
 146. System podatkowy w Polsce, jego ocena i perspektywa.
 147. Systemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie
 148. Transakcje wykupu lewarowanego i menedżerskiego jako forma operacji fuzji i przejęć na przykładzie spółki Opoczno S.A.
 149. Układ rodzajowy kosztów na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.
 150. Venture capital a małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
 151. Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa
 152. Wpływ kosztów na funkcjonowanie i efektywność przewozów transportu samochodowego
 153. Wpływ rentowności na funkcjonowanie przedsiębiorstwa HANDLOWEGO (na przykładzie Firmy Handlowej X)
 154. Wpływ rozwoju baz danych na budowę informatycznych systemów rachunkowości
 155. Wprowadzenie Euro w krajach Unii Europejskiej
 156. Wybrane długoterminowe źródła kapitału przedsiębiorstwa
 157. Wycena oraz ujęcie bilansowe inwestycji finansowych na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego
 158. Wycena przedsiębiorstwa na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.
 159. Wycena przedsiębiorstwa na przykładzie Wawel SA
 160. Wykorzystanie informacji z rachunkowości do oceny działalności przedsiębiorstwa
 161. Zarządzanie kapitałem obrotowym a płynność finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XX
 162. Zarządzanie należnościami jako integralna część zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw
 163. Zarządzanie ryzykami w bankowości spółdzielczej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Tarnowie
 164. Zarządzanie ryzykiem a infrastruktura systemu rozliczeniowego KDPW
 165. Zarządzanie strukturą kapitałów w przedsiębiorstwie na podstawie Echo Investment S.A.
 166. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w aspekcie analizy ekonomicznej
 167. Zasady finansowania ZUS jako funduszu celowego
 168. Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rolnictwie, leśnictwie
 169. Zasady opodatkowania spółek kapitałowych
 170. Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa
 171. Znaczenie leasingu w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw
 172. Znaczenie leasingu w obrocie gospodarczym w Polsce do roku 2001

Dodaj komentarz