Wygląd pracy dyplomowej

Pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie w co najmniej trzech egzemplarzach. Powinien być napisany na maszynie w formacie A4 i wydrukowany na papierze o gramaturze 80 g/m2. Zaleca się stosowanie przezroczystej okładki do wszystkich kopii, aby tytuł pracy był widoczny bez konieczności jej otwierania. Wszystkie prace, w tym strona tytułowa, przypisy i tabele, powinny być napisane jednym krojem szeryfowym (np. Times New Roman) w kolorze czarnym na białym, nie błyszczącym papierze.

Użyj tego samego kroju pisma we wszystkich elementach pracy, takich jak tytuły, numery stron, przypisy i treść. Poszczególne elementy, takie jak tytuł, tytuły rozdziałów i podrozdziałów, podpisy do ilustracji, cytaty, określenia obce należy wyróżnić stosując inny stopień i rodzaj pisma oraz ten sam krój pisma. Jedynym wyjątkiem są wzory matematyczne, gdzie dopuszcza się wpisywanie tekstu innym krojem przeznaczonym do tego celu (np. Cambria Math lub inny).

Tekst główny każdego rozdziału powinien być pisany czcionką 12-punktową z odstępem między wierszami (tzw. interlinią) 1,5. Wcięcie pierwszego wiersza 1,25 cm; akapit wyjustowany. W tekście głównym należy włączyć automatyczne dzielenie wyrazów (uwaga: wyrazy nie są dzielone w tytułach rozdziałów i podrozdziałów oraz w nagłówkach tabel). Numer strony na dole powinien być wyrównany z zewnętrzną krawędzią kolumny (numeracja stron zaczyna się od strony tytułowej, ale numer jest tylko ze strony spisu treści).

Marginesy:

  • po lewej stronie: 3 cm,
  • po prawej stronie: 2 cm,
  • góra: 2,5 cm,
  • dół: 3 cm,
  • margines oprawy: 1,5 cm (położenie marginesu oprawy: „wewnątrz”).

Wymiary pola tekstowego na stronie to: szerokość x wysokość: 13,5 * 24 cm, co należy wziąć pod uwagę przygotowując ryciny.

Wszystkie decyzje typograficzne powinny być konsekwentnie wdrażane w całej pracy.

Dodaj komentarz