Zarządzanie zasobami ludzkimi

Tematy na prace dyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi:

 1. Rola oraz znaczenie zasobów ludzkich oraz zarządzania nimi we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie hotelu Maximus.
 2. Motywowanie i jego rola w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie ING Banku Śląskiego.
 3. Analiza systemu motywacyjnego w firmie Ovita Nutricia Sp. z o.o.
 4. Analiza i ocena obszarów i możliwości zastosowania Internetu w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A.
 5. Koncepcja zarządzania wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa ENION S.A.
 6. Analiza systemu zarządzania kadrami na przykładzie przedsiębiorstwa Cezex.
 7. Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
 8. Analiza systemu motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Classen Pol S.A.
 9. Znaczenie kierowania oraz zakres funkcjonalny współczesnego kierownika.
 10. Rozpiętość kierowania a kwestia struktury organizacyjnej we współczesnym przedsiębiorstwie.
 11. Rola oraz znaczenie menedżera personalnego w koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
 12. Analiza i ocena wpływu konfliktów w organizacji na motywację pracowników do pracy w Elektrowni Rybnik S.A.
 13. Wpływ kierowników na poziom satysfakcji podwładnego w systemie zarządzania BRE Bankiem S.A.
 14. Płacowe i pozapłacowe środki wykorzystywane w procesie motywowania pracowników do pracy na podstawie przedsiębiorstwa Sonion Polska Sp. z o.o.
 15. Wpływ lidera na wyniki pracy zespołu w koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem ANWIL S.A. w świetle badań własnych.
 16. Motywowanie oraz ocenianie pracowników na przykładzie Lukas Banku S.A.
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa PKP Cargo S.A.
 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz jego znaczenie dla skutecznego funkcjonowania Hotelu Ramzes.
 19. Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwie ComputerLand..
 20. System szkoleń oraz jego wpływ na funkcjonowanie organizacji na przykładzie Xerox Polska Sp. z o.o.
 21. . Analiza systemu motywowania pracowników do pracy na przykładzie Banku PKO BP S.A.
 22. Wpływ stylu kierowania na efektywność pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Carrefour.
 23. Motywacyjna rola wynagrodzeń w systemie motywowania pracowników do pracy w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A.
 24. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Classen-Pol S.A.
 25. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A.
 26. Rekrutacja i selekcja oraz ich rola we współczesnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi.
 27. Analiza systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie Masterlink Express Sp. z o.o.
 28. Konflikty w organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania.
 29. Procesy szkolenia pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa ANWIL S.A.
 30. Analiza koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa Ma-Staw. 31. Czas pracy i jego wykorzystanie w instytucjach kulturalnych.
 31. Analiza zjawiska wypalenia zawodowego u pracowników domów opieki społecznej w Polsce.
 32. Metody oraz techniki oceny zasobów ludzkich na przykładzie przedsiębiorstwa telekomunikacja Polska S.A.
 33. Rola oraz znaczenie struktury organizacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa Coca-Cola.
 34. Funkcjonowanie oraz skuteczność systemu motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna S.A.
 35. Zasoby ludzkie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelarskiego.
 36. Strategie oraz metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie ComputerLand.
 37. Planowanie oraz wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie organizacji HUTMEN.
 38. Rola oraz znaczenie partnerstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle praktyki Sonion Polska Sp. z o.o.
 39. Rozwój kadry kierowniczej oraz jego znaczenie w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Laboratorium IE S.A.
 40. Rekrutacja i rozwój przedstawicieli handlowych na przykadzie przedsiębiorstwa EGIS Polska Sp. z o.o.
 41. System szkoleń jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A.
 42. Rola HR menedżera w kształtowaniu i doskonaleniu procesu szkoleniowego – doświadczenia PTK Centertel Sp. z o.o.
 43. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie Classen – Pol S.A.
 44. ksztatowanie satysfakcji i zadowolenia z pracy w Przedsiębiorstwie Wyrobów Cukierniczych ODRA S.A.
 45. Analiza systemu komunikacji i jego znaczenie w funkcjonowaniu organizacji IMG Sp. z o.o.
 46. Strategiczna karta wyników i jej miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Philips Lighting.
 47. Program restrukturyzacji zatrudnienia jako problem w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w TP S.A.
 48. Restrukturyzacja zatrudnienia w warunkach łączenia się przedsiębiorstw na przykładzie ESI Polska Sp. z o.o. – Zakład Dar Natury.

 

Dodaj komentarz