Zarządzanie organizacją, strategiczne, operacyjne

Tematy na prace dyplomowe z zarządzania organizacją:

 1. Rola oraz znaczenie outsourcingu w koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.
 2. Analiza wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A.
 3. Rola oraz znaczenie menedżera personalnego w koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
 4. Uwarunkowania zarządzania oraz cele strategiczne wdrażania i realizacji koncepcji zarządzania jakością w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.
 5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa LUMINEX.
 6. Analiza i ocena współczesnej koncepcji franchisingu na rynku polskim.
 7. Etyka biznesu w koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa Materlink Express Sp. z o.o.
 8. Analiza funkcjonowania Telekomunikacji Polskiej S.A. jako organizacji uczącej się.
 9. Zarządzanie organizacją na przykładzie przedsiębiorstwa PKP Cargo S.A.
 10. Rozpiętość kierowania a kwestia struktury organizacyjnej we współczesnym przedsiębiorstwie.
 11. Zarządzanie jakością usług w oparciu o normy ISO w praktyce polskich przedsiębiorstw.
 12. Analiza i ocena systemu planowania strategicznego w Gminie Dygowo.
 13. Analiza i ocena systemu zarządzania logistycznego z wykorzystaniem systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie HUTMEN.
 14. Analiza i ocena procesów projektowania zmian w strukturze organizacyjnej we współczesnej organizacji.
 15. Obszary i kierunki zastosowania Internetu w praktyce przedsiębiorstw polskich.
 16. Znaczenie kierowania oraz zakres funkcjonalny współczesnego kierownika.
 17. Wady oraz korzyści zarządzania jakością produkcji w oparciu o normy ISO na przykładzie firmy ComputerLand.
 18. Analiza i ocena strategii rozwoju mikroprzedsiębiorstwa „Tresury Psów„ w Krakowie.
 19. Internet jako technologia wspomagająca funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie sektora MSP.
 20. Zarządzanie, sytuacja i uwarunkowania rozwoju firm logistycznych na przykładzie branży kurierskiej i przedsiębiorstwa DHL Express.
 21. Innowacje oraz działalność rozwojowa w koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
 22. Zarządzanie organizacją a kwestia bezpieczeństwa informacji na przykładzie przedsiębiorstwa Spedpol Sp. z o.o.
 23. Analiza koncepcji wdrażania oraz korzyści płynących z wdrożenia Internetu w przedsiębiorstwie ADVANCED DIGITAL BROADCAST SP. Z O.O.
 24. Doskonalenie systemu zarządzania i organizacji pracy w przedsiębiorstwie Poczta Polska S.A. po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
 25. Koncepcja zarządzania wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa ENION S.A.
 26. Systemy wspomagające podejmowanie decyzji jako istotne narzędzie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
 27. Analiza i ocena roli i umiejętności kadry kierowniczej na przykładzie przedsiębiorstwa Danfoss Sp. z o.o.
 28. System informacyjny jako instrument automatyzacji przepływu informacji w urzędzie pracy.
 29. Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwie ComputerLand.
 30. Strategia kreowania innowacyjności w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A.
 31. Wpływ stylu kierowania na efektywność pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Carrefour.
 32. Planowanie strategiczne oraz jego znaczenie dla koncepcji zarządzania strategicznego.
 33. Wpływ lidera na wyniki pracy zespołu w koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem ANWIL S.A. w świetle badań własnych.
 34. Zarządzanie kryzysowe na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.
 35. Analiza procesów motywowania pracowników do pracy na przykładzie TNT Express Worldwide Poland.
 36. Analiza koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa Ma-Staw.
 37. System klasy CRM i jego rola we wspomaganiu koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
 38. Wpływ kierowników na poziom satysfakcji podwładnego w systemie zarządzania BRE Bankiem S.A.
 39. Koncepcja zarządzania jakością we współczesnym przedsiębiorstwie w ramach modelu TQM i norm serii ISO.
 40. Koncepcja zarządzania strategicznego we współczesnym przedsiębiorstwie.
 41. Zastosowanie Internetu w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie systemu szkoleń pracowniczych w przedsiębiorstwie Computer Land S.A.
 42. Wykorzystanie systemu informacyjnego w obszarze logistyki i zarządzania logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa TranLog.
 43. Analiza działalności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstwa CBJ Sp. z o.o.
 44. Analiza koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie organizacji TNT Express Worldwide Poland.
 45. Czas pracy i jego wykorzystanie w instytucjach kulturalnych.
 46. Formy oraz efekty prywatyzacji w Polsce i na świecie.
 47. Rynek komputerów przenośnych w Polsce.
 48. Funkcjonowanie franchisingu w Polsce na przykładzie sieci Orbis i Rema 1000.
 49. Rola oraz znaczenie struktury organizacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa Coca-Cola.
 50. Organizacja oraz zasady funkcjonowania instytucji administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta w Krośniewicach.
 51. Analiza systemu planowania we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie organizacji FINE ARTS.
 52. Analiza i ocena szans i możliwości rozwojowych Kopalni Soli w Kłodawie.
 53. Etyka oraz społeczna odpowiedzialność marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Spedpol.
 54. Zasoby ludzkie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelarskiego.

 

Dodaj komentarz