Stosunki międzynarodowe / politologia

Tematy na prace dyplomowe z politologii:

 1. Analiza zjawiska terroryzmu i zagrożeń atakami terrorystycznymi we współczesnym świecie.
 2. Wybory do parlamentu Europejskiego i jego rola w procesie integracji europejskiej.
 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe oraz koncepcje jego zapewniania w XXI wieku.
 4. Analiza i ocena roli KBWE/OBWE w koncepcji zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego.
 5. Środki taryfowe oraz ich wpływ na funkcjonowanie międzynarodowej polityki handlowej.
 6. Rola NATO pośród innych organizacji w koncepcji zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego.
 7. Stanowisko mediów wobec wojny w Iraku na przykładzie tygodnika Wprost.
 8. Analiza koncepcji międzynarodowego bezpieczeństwa koalicyjnego.
 9. Wpływ terroryzmu na funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki międzynarodowej.
 10. Analiza marketingu politycznego na przykładzie wyborów prezydenckich.
 11. Znaczenie i rola organizacji międzynarodowych w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego.
 12. Parlament Europejski i jego miejsce oraz rola w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.
 13. OBWE i ONZ oraz ich rola w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego.
 14. Rola oraz znaczenie NATO i Unii Europejskiej dla zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego.
 15. Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do Parlamentu w Polsce.
 16. Istota i cechy charakterystyczne współczesnego zjawiska terroryzmu.
 17. Rola oraz znaczenie organizacji OBWE w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego.
 18. Historyczne tradycje i rozwój koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego. 19. Analiza współczesnej koncepcji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
 19. System prawny oraz polityka regionalna i strukturalna w Unii Europejskiej.
 20. Wspólnotowa polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.
 21. Analiza koncepcji zapewniania bezpieczeństwa koncepcji zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie miasta stołecznego Warszawa.
 22. Rola, znaczenie oraz udział Polski w działaniach OBWE.

 

Dodaj komentarz