Pedagogika

Znajdziesz tutaj gotowe prace magisterskie z pedagogiki i gotowe prace licencjackie pedagogika pomoc w pisaniu prac z pedagogiki przykładowe tematy prac magisterskich z pedagogiki oraz prace dyplomowe

1. Wykorzystanie informatyki w edukacji-PE01

2. Alkoholizm wśród studentów-PE02

3. Pedagogika Marii Montessori-PE03

4. Alkoholizm jako choroba XXI wieku i sposoby jego przeciwdzialania-PE04

5. Alkoholizm jako współczesny nałóg i problem społeczny-PE05

6. Rola środków informatycznych w procesie kształcenia-PE06

7. Przyczyny agresji w szkole gimnazjalnej-PE07

8. Przejawy patologii w środowisku szkolnym-PE08

Dodaj komentarz