Administracja

Poniżej przykładowe tematy z zakresu administracji, na które możemy pisać prace dyplomowe:

Administracja publiczna

Szczeble administracji samorządowej

Gospodarka finansowa funduszy celowych

Gospodarka finansowa jednostki samorządu np. X

Instytucja odpowiedzialności władzy państwowej

Istota i charakter prawny członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Mienie komunalne na przykładzie X

Organizacja powiatowa systemu bezpieczeństwa

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodu gmin

Polityka Ekologiczna Państwa

Polski system katastralny

Pomoc publiczna

Promocja samorządu w Internecie np. X

Rola straży miejskiej w utrzymaniu porządku publicznego

Zadania i wydatki gminy X

Zagospodarowanie przestrzenne gminy X

Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy X

Polecamy również inne serwisy:

Wielki wybór prac na stronie prace dyplomowe – sprawdzone prace magisterskie i licencjackie!

 

Dodaj komentarz