Socjologia i psychologia

Znajdziesz tutaj wzory prac magisterskich z socjologii wzory prac magisterskich z psychologi gotowe prace licencjackie psychologia i gotowe prace licencjackie socjologia pomoc w pisaniu takich prac i inne prac mobbing konflikt negocjacje także pisanie prac na zlecenie z tych dziedzin

1. Postać współczesnego etycznego menedżera-SO01

2. Aspekt społeczny w negocjacjach zagranicznych-SO02

3. Konflikt jako przyczyna mobbingu w firmie Biedronka-SO03

4. Zjawisko mobbingu w środowisku pracy-SO04

5. Zarządzanie firmą z wykorzystaniem metod rozwiązywania konfliktów-SO05

6. Negocjacje narzędziem rozwiązywania konfliktów-SO06

Niektóre prace są do przeczytania za darmo, tak, jak ta poniżej:

System informatyczny wspomagający terapię dzieci dyslektycznych

Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja systemu informatycznego wspomagającego pracę psychologa-terapeuty nad zaburzonymi funkcjami percepcyjno-motorycznymi u dzieci dyslektycznych oraz uatrakcyjniającego naukę ortografii w zakresie głoski <u> (literki „ó” i „u”). W pracy przedstawione zostały podstawy psychologiczne, wyjaśniające zjawisko dysleksji oraz metody pracy terapeuty, zmierzające do skorygowania zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych. Kolejne rozdziały pracy opisują środki i metody informatyczne komputerowego wspomagania procesu usprawniania zaburzonych funkcji, nauki ortografii w zakresie głoski <u>. Treść pracy kończy się instrukcją obsługi multimedialnego programu OrtoÓUgrafia.

Spis treści

I. Cel pracy dyplomowej

II. Funkcje programu widziane oczami psychologa

III. Funkcje systemu

1. Opis gier i kompendium ortograficznego

a. Wisielec

b. Kody słów

c. Krzyżówka

d. Edytor krzyżówek

e. Pomoc

2. Funkcje gier i kompendium ortograficznego

a. Nauka poprzez zabawę

b. Ćwiczenie ortografii w zakresie głoski

c. Korekta zaburzonych funkcji poznawczych

d. Budzenie motywacji do nauki poprzez organizowanie sukcesu

IV. Opis użytkowania systemu

1. Instalacja i uruchamianie

2. Instrukcja obsługi

a. Informacje ogólne

b. Krótkie zasady ortograficzne

c. Obsługa poszczególnych aplikacji systemu

V. Podstawy psychologiczne

1. Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń wzrokowych

2. Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń słuchowych

3. Trudności w uczeniu się uwarunkowane opóźnieniem i zaburzeniem rozwoju ruchowego

VI. Metody pracy terapeuty

VII. Podsumowanie i wnioski

Informacja

Pani Szymankiewicz jest psychologiem-terapeutą pracującym od lat z dziećmi dyslektycznymi. W chwili obecnej pracuje nad wydaniem książkowym ćwiczeń, których jest autorką,
a których doskonałym uzupełnieniem może być wyżej opisana praca.

Dodaj komentarz