Chemia

  1. Badanie procesu ekstrakcji 1,2,4-trialkilo imidazoli z CO(II)
  2. Nowoczesne metody analizy konserwantów w produktach kosmetycznych
  3. Podukcja bioetanolu do siników spalinowych z surowców celulozowych, technologia, badania, wdrożenia.
  4. Próby rozdziału frakcji ekstrakcyjnych grzyba białego brzozy (piptoporus betulinus)
  5. Zastosowanie kompozytów polimerowych w pojazdach szynowych
  6. Zastosowanie ogniw we współczesnej technice
  7. Zastosowanie wodorotlenku potasu i cezu w reakcjach przeprowadzanych w układach dwufazowych
  8. Badanie przewodnictwa elektrycznego elektrolitów
  9. Destylacji układów dwuskładnikowych o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności
  10. Dysocjacja elektrolityczna oraz przewodność elektryczna roztworów

Dodaj komentarz