Biologia

Prace dyplomowe z biologii piszą sami biolodzy. Raczej nie zdarza się, aby posiłkowi się pomocą innych przy pisaniu. Poniżej przykładowe tematy ich prac dyplomowych.

 1. Akumulacja miedzi w różnych częściach jelita u karpia
 2. Analiza obecności trójnukleotydowych sekwencji powtórzonych (TRS) w genomach szczepów
 3. Charakterystyka białek surowicy krwi rozdzielonych elektroforetycznie gęsi kubańskiej
 4. Obserwacje nad „Mole Guording” Ukosa Turdus Merula L.
 5. Szczepienia w profilaktyce chorób zakaźnych u osób dorosłych
 6. Szczepionki antywirusowe
 7. Zarys monograficzny miejscowości Gawłów na tle gminy Sochaczew.
 8. Aparat koordynacyjno regulacyjny
 9. Budowa komórki zwierzęcej i jej funkcje
 10. Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym
 11. Choroby układu krążenia
 12. Cykle rozwojowe grzybów pasożytniczych
 13. Fotosynteza i oddychanie jako procesy metaboliczne
 14. Problemy okresu dojrzewania.

Dodaj komentarz