Budownictwo

 1. Analiza i dobór płytek ceramicznych do wykańczania hal basenowych
 2. Analiza czynników wpływająca na zasolenie murów na przykładzie budynków Bydgoskiej Starówki
 3. Analiza procesów budowlanych występujących przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych obiektów
 4. Analiza stosowanych w Europie metod przewietrzania tuneli
 5. Komputerowy program obliczeń instalacji ciepłej wody
 6. Kontraktowanie robót budowlanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
 7. Opracowanie koncepcji technologicznej produkcji betonów wysokowartościowych i bardzo wysokowartościowych w zakładzie o zdolności produkcyjnej 50 tys/m3 na rok
 8. Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej
 9. Plan zarządzania wspólnoty mieszkaniowej
 10. Projekt jazu ruchomego z alternatywnymi rozwiązaniami konstrukcji przyczółków.
 11. Projekt przekrycia hali dworca kolejowego
 12. Projekt techniczny termorenowacji budynku użyteczności publicznej
 13. Projekt technologii i organizacji remontu kapitalnego i rozbudowy 100 letniego budynku mieszkalnego
 14. Projekt zabezpieczenia skarpy wzdłuż drogi dojazdowej do centrum rekreacyjnego.
 15. Przegląd metod i środków technicznych do produkcji mieszanki betonowej
 16. Sposoby wyznaczania właściwości fizycznych i mechanicznych płyt pilśniowych
 17. Systemy dociepleń budynków na przykładzie domu jednorodzinnego wolnostojącego znajdującego się w Radomiu na ul. Sławnej
 18. Wieńce, balkony i nadproża
 19. Zastosowanie elementów inteligentnego budynku do zarządzania energią elektryczną i ciepłem

Dodaj komentarz