Marketing i public relations

Tematy na prace dyplomowe z marketing i public relations:

 1. Współczesne kierunki rozwoju marketingu internetowego.
 2. Koncepcja działań marketingowych we współczesnym hotelarstwie na przykładzie Hotelu Mariott.
 3. Koncepcja promocji na przykładzie Hotelu Orbis.
 4. Analiza i ocena koncepcji działań reklamowych jako kluczowej formy komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem na przykładzie Biura Podróży Orbis.
 5. Społeczna orientacja marketingu we współczesnych przedsiębiorstwach.
 6. Analiza i ocena wpływu reklamy multimedialnej na zachowania konsumentów w świetle badań własnych.
 7. Marketing-mix oraz promocja w koncepcji rozwoju usług turystycznych na przykładzie gminy.
 8. System klasy CRM jako instrument wspomagający realizowanie koncepcji marketingu relacji.
 9. Analiza i ocena działań związanych z kształtowaniem marki produktu na przykładzie firmy Coca – Cola.
 10. Analiza działalności promocyjno – reklamowej na przykładzie przedsiębiorstwa Coca – Cola.
 11. Społeczne zaangażowanie biznesu jako przedmiot działań public relations.
 12. Analiza kampanii społecznej „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”.
 13. Kształtowanie wizerunku oraz jakości oferty turystycznej w Mieście i Gminie Jaroslawiec.
 14. Wielka kampania życia jako przykład działań public relations w formie kampanii społecznej na przykładzie firmy Avon.
 15. Analiza zawartości reklam telewizyjnych z udziałem dzieci.
 16. Analiza i ocena zastosowania Internetu w działalności reklamowej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.
 17. Specyfika zastosowania systemu informacji marketingowej w sektorze MSP.
 18. Znaczenie marki dla funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Poczty Polskiej S.A.
 19. Kształtowanie produktu i marki produktu na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma.
 20. Koncepcja promocji w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Bydgoszczy oraz regionu bydgoskiego.
 21. Marketing i jego rola w zapobieganiu powstawania konfliktów organizacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa Odra S.A.
 22. Analiza perswazyjnych aspektów współczesnej reklamy w Polsce.
 23. Rola oraz znaczenie interaktywnej komunikacji z klientem we współczesnym marketingu na przykładzie przedsiębiorstwa IMG Sp. z o.o.
 24. Znaczenie i rola mowy ciała we współczesnych mediach.
 25. Zastosowanie fotografii w działaniach reklamowych na wybranych przykładach.
 26. Analiza marketingu politycznego na przykładzie wyborów prezydenckich.
 27. Programy lojalnościowe i ich rola w budowaniu trwałych więzi z klientem .
 28. Analiza i ocena koncepcji kształtowania marki w ramach realizacji działań marketingowych.
 29. Rodzina i jej obraz oraz znaczenie we współczesnej reklamie polskiej.
 30. Analiza instrumentów marketingowych stosowanych na rynku usług pocztowych.
 31. Produkt oraz działania reklamowe w koncepcji systemu marketingowego w przedsiębiorstwie Poczta Polska S.A.
 32. Organizacja oraz funkcjonowanie dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa Torfarm.
 33. Emocje i nastrój w reklamie.
 34. Zastosowanie marketingu internetowego we współczesnych przedsiębiorstwach w świetle badań ankietowych.
 35. Analiza i ocena zastosowania Internetu w promocji usług turystycznych.
 36. Analiza oddziaływania oraz postawy Polaków wobec reklamy zewnętrznej.
 37. Public relations i inne instrumenty komunikacji społecznej we współczesnej gminie.
 38. Analiza możliwości zastosowania witryny internetowej w koncepcji działań promocyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa Info-Centrum.
 39. Analiza działań marketingowych w branży hotelarskiej na przykładzie Hotelu Sheraton.
 40. Reklama jako kluczowy element w procesie komunikowania się współczesnych przedsiębiorstw z otoczeniem.
 41. Zachowania konsumentów i ich postawy w aspekcie psychologicznego oddziaływania reklamy.
 42. Profesjonalna sprzedaż oraz obsługa klienta na przykładzie sieci RUCH.
 43. Zachowania konsumentów na rynku motoryzacyjnym w Polsce.
 44. Biznesplan i jego rola w działalności przedsiębiorstwa na przykładzie salonu kosmetycznego.
 45. Analiza i ocena strony internetowej firmy Hawlett Packard oraz jej znaczenie w koncepcji działań marketingowych.
 46. Specyfika funkcjonowania rynku reklamy w Polsce na przykładzie branży motoryzacyjnej.
 47. Perswazja w reklamie i jej wpływ na zachowania konsumentów w świetle badań sondażowych.
 48. Promocja i reklama ośrodków sportowych na przykładzie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Gminie Żyrardów.
 49. Analiza koncepcji działań marketingowych na przykładzie przedsiębiorstwa P.H.U UROTESP.
 50. Analiza funkcjonowania kanałów dystrybucyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa Depol.
 51. Negocjacje biznesowe jako czynnik warunkujący skuteczność funkcjonowania współczesnego biznesu.
 52. Marketing wewnętrzny i zewnętrzny oraz jego rola w funkcjonowaniu BRE Banku S.A.
 53. Profil i preferencje współczesnego turysty w Polsce w świetle badań empirycznych.
 54. Analiza działań reklamowych jako podstawowej formy komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem na przykładzie organizacji Orbis.
 55. Wykorzystanie systemów klasy CRM we wspomaganiu przepływów informacyjnych.
 56. Rynek komputerów przenośnych w Polsce.
 57. Wybrane regulacje prawne oraz perspektywy rozwoju rynku reklamy w Polsce i w Unii Europejskiej.
 58. Analiza funkcjonowania kanałów dystrybucyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa Depol.
 59. Ocena skuteczności reklamy na przykładzie Biura Podróży ORBIS.
 60. Etyka oraz społeczna odpowiedzialność marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Spedpol.

 

Dodaj komentarz