Kadry – zarządzanie zasobami ludzkimi

Wzory prac magisterskich z zarządzania zasobami ludzkimi gotowe prace magisterskie zarządzania zasobami ludzkimi praca magisterska zarządzania zasobami ludzkimi pomoc w pisaniu prac z ZZL i pomoc w pisaniu prac licencjackich z zarządzania zasobami ludzkimi a także pomocne naukowe z zasobów ludzkich:

1. Outplacement szansą dla zwalnianych pracowników – ZZL01
2. Rozwój kadry kierowniczej – zarządzanie i planowanie kariery – ZZL02
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w średniej firmie X – ZZL03
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji w warunkach zmian np. TP S.A. – ZZL04
5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w BMW – ZZL05
6. Rekrutacja i selekcja jako element ZZL firmy budowlanej – ZZL06
7. Analiza systemu wynagrodzeń na przykładzie dużej firmy produkcyjnej – ZZL07
8. Zasady oceniania pracowników administracji w gimnazjum – ZZL08
9. Kształtowanie stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie a ZZL w ZUS – ZZL09
10. Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w Banku ING – ZZL10
11. Kierunku usprawnień ZZL w firmie farmaceutycznej Jelfa – ZZL11
12. Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w Pekao S.A. – ZZL12
13. Szkolenie i doskonalenie pracowników w ZZL – ZZL13
14. Rekrutacja i selekcja pracowników dużej firmy produkcyjnej – ZZL14
15. Zarządzanie wiedzą w organizacji np firmy X – ZZL15
16. Zarządzanie zespołem sprzedażowym – ZZL16
17. Zasoby ludzkie jako podstawowy czynnik sukcesu firmy usługowej – ZZL17
18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce firmy ELITE – ZZL18
19. Polityka personalna firmy a oczekiwania pracowników firmy produkcyjnej – ZZL19
20. Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie Karolina – ZZL20
21. Rekrutacja i selekcja pracowników firmy X- ZZL21
22. Szkolenie pracowników na postawie TP S.A. – ZZL22
23. Doskonalenie pracowników jako element strategicznego ZZL firmy VIGO – ZZL23
24. Proces zarządzania zasobami ludzkimi jako determinanta strategii firmy- ZZL24
25. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym X – ZZL25
26. Motywacyjne aspekty stylów kierowania – ZZL26
27. Wynagrodzenia jako narzędzie motywowania w firmie produkcyjnej – ZZL27
28. Materialne i pozamaterialne sposoby motywowania w BRE Banku – ZZL28
29. Metody optymalizacji szkolenia w PGNiG- ZZL29

Dodaj komentarz