Hotelarstwo / turystyka

Tematy na prace dyplomowe z hotelarstwa i turystyki:

 1. Koncepcja działań marketingowych we współczesnym hotelarstwie na przykładzie Hotelu Mariott.
 2. Wpływ współpracy transgranicznej na funkcjonowanie rynku turystycznego w Polsce.
 3. Analiza i ocena koncepcji działań reklamowych jako kluczowej formy komunikowania się przedsiębiorstwa turystycznego z otoczeniem na przykładzie Biura Podróży Orbis.
 4. Wpływ terroryzmu na funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki międzynarodowej.
 5. Marketing-mix oraz promocja w koncepcji rozwoju usług turystycznych na przykładzie gminy.
 6. Kształtowanie wizerunku oraz jakości oferty turystycznej w Mieście i Gminie Jarosławiec.
 7. Analiza wpływu integracji europejskiej na funkcjonowanie i rozwój turystyki międzynarodowej.
 8. Analiza i ocena zastosowania Internetu w promocji usług turystycznych.
 9. Wspinaczka jako forma turystyki kwalifikowanej w świetle badań ankietowych.
 10. Rola oraz znaczenie zasobów ludzkich oraz zarządzania nimi we współczesnym przedsiębiorstwie hotelarskim na przykładzie hotelu Maximus.
 11. Koncepcja działań promocyjnych branży hotelarskiej na przykładzie Hotelu Orbis.
 12. Analiza i ocena funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w Mostowie.
 13. Franchising jako źródło finansowania współczesnych przedsiębiorstw branży turystycznej na przykładzie Hotelu Orbis.
 14. Wpływ koncepcji euroregionu na rynek turystyczny na przykładzie Euroregionu Karpaty.
 15. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz jego znaczenie dla skutecznego funkcjonowania Hotelu Ramzes.
 16. Analiza działań reklamowych jako podstawowej formy komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem na przykładzie organizacji Orbis.
 17. Terroryzm w Polsce i na świecie oraz jego wpływ na poczucie bezpieczeństwa turystów.
 18. Koncepcja zarządzania turystyką na przykładzie Powiatu Nowy Targ.
 19. Istota i charakterystyka koncepcji turystyki kwalifikowanej w Polsce.
 20. Analiza działań marketingowych w branży hotelarskiej na przykładzie Hotelu Sheraton.
 21. Profil i preferencje współczesnego turysty w Polsce w świetle badań empirycznych.
 22. Analiza stanu i perspektyw rozwojowych gospodarstw agroturystycznych w regionie Pojezierza Suwalskiego.
 23. Ocena skuteczności reklamy na przykładzie Biura Podróży ORBIS.
 24. Zasoby ludzkie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelarskiego.

 

Dodaj komentarz