Finanse

Tematy na prace dyplomowe z finansów:

 1. Analiza i ocena zakresu oraz obszarów wykorzystania własnych i obcych źródeł finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP.
 2. Finansowanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy.
 3. Leasing i jego znaczenie w systemie finansowania działalności współczesnych przedsiębiorstw.
 4. Charakterystyka oraz znaczenie programów Unii Europejskiej w procesie finansowania polskiego sektora MSP.
 5. Analiza usług finansowych dla sektora MSP funkcjonującego w branży budowlanej w Polsce.
 6. Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej we współczesnych przedsiębiorstwach na przykładzie sektora MSP.
 7. Franchising jako źródło finansowania współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie Hotelu Orbis.
 8. Środki pomocowe i ich zastosowanie w finansowaniu działalności samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Stalowa Wola.
 9. Fundusze strukturalne i ich rola w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
 10. Leasing źródłem finansowania i szansą na rozwój przedsiębiorstwa Doroty Nowak.
 11. Analiza systemu zarządzania finansami gminy na podstawie Gminy Pruszków.
 12. Finansowe aspekty sezonowości sprzedaży na przykładzie centrum ogrodniczego.
 13. Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Carlsberg Okocim S.A.
 14. Funkcjonowanie franchisingu w Polsce na przykładzie sieci Orbis i Rema 1000.
 15. Podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie przedsiębiorstwa XXX.
 16. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
 17. Podatek dochodowy w Polsce i jego konstrukcja prawna.
 18. Karty płatnicze jako nowa forma usług finansowych na rynku bankowości elektronicznej na przykładzie PKO i BZ WBK.
 19. Podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie przedsiębiorstwa Promi se.
 20. Analiza oferty kredytowej w zakresie kredytów hipotecznych na przykładzie Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A. oraz HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A.
 21. Ubezpieczenia społeczne w Unii Europejskiej.
 22. Rola oraz zakres funkcjonalny podatku dochodowego od osób prawnych w polskim systemie podatkowym.
 23. Analiza oferty kredytowej w obszarze kredytów hipotecznych w wybranych bankach polskich.
 24. Analiza dochodów budżetowych z podatków dochodowych w Polsce.
 25. Leasing jako wygodna forma finansowania przedsiębiorstw.
 26. Obowiązki podatkowe w związku z zakładaniem działalności gospodarczej przez osoby prawne-F01
 27. Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa DeLaval-F02
 28. Finansowanie majątku przedsiębiorstwa-F03
 29. Analiza finansowa firmy BIOPLANT-F04
 30. Franchising – wady i zalety-F05
 31. Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach-F06
 32. Finansowanie majątku przedsiębiorstwa np. dużej firmy drobiarskiej-F07
 33. Wykorzystanie leasingu w działalności przedsiębiorstwa-F08
 34. Zasady funkcjonowania leasingu w zakresie samochodów-F09
 35. Franczyza jako forma ekspansji na rynki-F10

Dodaj komentarz